Qui diu que els autònoms i petits empresaris no poden tenir una oficina d’administració i gestió?

més informació

A administria

Busquem l’eficiència garantint els fluxos d’informació i documentació amb els nostres clients, alliberant-los del pes administratiu i assegurant que tinguin una major disponibilitat de temps per fer tot allò que realment genera valor en el seus negocis.

Gestiona de forma online les teves tasques administratives.

En tot moment és administria qui tindrà la iniciativa en la gestió.

Els nostres clients tindran accés a tota la seva documentació de forma inmediata.

més informació

Quins beneficis té el mètode Administria?

01
Capacitat d’anàlisi i decisió
Com més completa sigui la informació del nostre negoci, més coneixement tindrem del seu estat, les seves necessitats i les seves oportunitats.

02
Possibilitat de planificació
Disposant de dades podrem anticipar-nos a futurs esdeveniments i actuar preventivament.

03
Possibilitat de comparar l’evolució de la nostra activitat
Tenint presents les dades i les característiques de cada negoci en diferents períodes temporals, podrem analitzar òptimament la seva evolució i mesurar l’efectivitat de les mesures preses.

04
Desvinculació important de les tasques administratives
Serà l’equip d’Administria el responsable d’aquesta feina, la qual cosa farà augmentar la disponibilitat de temps als nostres clients.

05
Organització clara i sistemàtica
Seguint la nostra metodologia pròpia, s’aportarà ordre i estructura al conjunt administratiu i a la gestió de cada negoci.

06
Actualització regular de la informació
Permetrà als nostres clients tenir una imatge fidel del seu negoci en tot moment i, conseqüentment, prendre les decisions més encertades per projectar la seva trajectòria.

Xavier Trapote

Descobreix una nova manera de fer

Ajudem els nostres clients a optimitzar els processos administratius i què disposin de tota la informació necessària per fer créixer els seus negocis.

més informació

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.